Edukacja dla dzieci – sposoby pomiaru odczynu pH

Na wstępie, warto wspomnieć, czym dokładnie jest pH. Można go zdefiniować jako wskaźnik, który określa odczyn danego roztworu na podstawie jonów wodorowych. Odczyn pH określa się w skali od 0 do 14.

Skala pH:

  • mniejsze niż 7 = odczyn kwaśny
  • równe 7 = odczyn obojętny
  • większe niż 7 = odczyn zasadowy

Papierki wskaźnikowe

Badanie odczynu pH za pomocą papierków wskaźnikowych jest najtańszą i najłatwiejszą metodą. Polega na zanurzeniu papierka w danej cieczy i odczytaniu wyniku za pomocą zmiany zabarwienia wskaźnika. Do każdego zestawu papierków wskaźnikowych powinna być dołączona skala, pozwalająca określić wartość cyfrową pH za pomocą określonej barwy papierka.

Metoda potencjometryczna

Do jej wykonania wymagany jest elektroniczny miernik pH. Warto zakupić miernik pH, który ma funkcję wykrywania temperatury roztworu. Daje do dokładniejszy wynik. Niestety ich cena nie jest niska i waha się w granicy 500zł. Wynik uzyskany za pomocą elektronicznego miernika, po prostu odczytujemy z wyświetlacza.

Miareczkowanie

Jest to metoda, która wymaga największej wiedzy i doświadczenia oraz specjalnego sprzętu. Polega na dolewaniu jednej substancji do drugiej, powoli po kropelce. W momencie wystąpienia oczekiwanej reakcji, oblicza się pH na podstawie objętości obu cieczy.

Należy pamiętać, że jeżeli przeprowadza się jakiekolwiek doświadczenie z substancjami szkodliwymi lub żrącymi (np. stężone kwasy), wymagana jest obecność przynajmniej jednej osoby dorosłej.